dead harmonic

แรงกระทำจากปลายนิ้วกระทำส่งผ่านไปยังเส้นตรงนั้น แรงวิ่งจากจุดกระทำออกไปยังปลายทั้งสองที่ยึดตรึงอยู่กับเครื่องไม้ทรงสวย
จะเป็นเช่นไรน่ะหรือเมื่อแรงกระทำพบกับทางตัน, แน่นอน, แรงนั้นก็ย้อนกลับมา
เป็นแรงในทิศทางตรงข้าม หรือหากมองกราฟแอมพลิจูด ก็คือการเดินทางลงสู่ด้านล่าง ฝั่งของแรงลบ

ทันใดแรงไปกลับก็เริ่มสร้างรูปร่างของการสั่นสะเทือนเป็นเส้นโค้งโป่งกลางอย่างสวยงาม
การเคลื่อนไหวด้วยความถี่คงที่ของสายเส้นนั้น จึงกระทำต่ออากาศโดยรอบ
เป็นปรากฎการที่เรียกว่า simple harmonic

แรงสั่นสะเทือนวิ่งผ่านอากาศแวะเข้าสู่กระดูกหูผม
เกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเสียง
คลื่นเสียงทรงสวยที่วิวัฒนาการผ่านวิทยาการหลายยุคสมัย เพื่อจะสร้างเครื่องไม้ที่จะสั่นพ้องกังวาลกับแรงสะเทือนบนสายเส้น

แรงวิ่งไปกลับอยู่เส้นสายนั้นจนกระทั่งค่อยๆสูญเสียโมเมนตัมออกไปจากสายเส้นจนหมด

 

เสียงก็จบลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก็แค่นั้น
นั่นแหละคือวิธีที่เสียงจบลง
ในโลกของฟิสิกส์,

 

เมื่อแรงกระทำหมดไปจากสายเส้นนั้น