ศาสตร์

แห่งการถ่ายเท
อยู่ระหว่างเสียงหนึ่ง
สู่เสียงหนึ่ง
ระหว่างสีหนึ่ง
สู่สีหนึ่ง
ระหว่างองค์ประกอบหนึ่ง
สู่องค์ประกอบหนึ่ง

ระหว่างนั้นที่เวลาเคลื่อนไหว
เราใส่ความรู้สึกเข้าไป

การถ่ายเทสุดสามัญเรียงร้อยกันเป็นชุด
สร้างที่ว่างที่จะเคลื่อนไหวคุณออกจากโลกเดิมที่คุณเคยอยู่นั้น

ตลอดไป