If it kills me

อย่าฆ่าความรู้สึก
แม้ความรู้สึกนั้นจะกำลังฆ่าเราเพราะส่วนหนึ่งของเราจะตายไปกับมันด้วย
แต่ให้ถ่ายเทความรู้สึกนั้นออกมา
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเราเอง

เราร้องเพลง
คุณอาจจะวาดภาพ
เธออาจจะเต้นรำ
มันอาจจะเห่า
เขาอาจจะวิ่ง

อะไรก็ได้
แต่อย่าฆ่าความรู้สึก
แม้ความรู้สึกนั้นจะกำลังฆ่าเรา

เพราะส่วนหนึ่งของเราจะตายไปกับมันด้วย