ตู้เย็นประหยัดพลังงาน

ตู้เย็นบางตู้ ขยันหมั่นแช่ช่องแช่เย็น มันแช่เย็น ช่องแช่แข็ง มันแช่แข็ง แช่ไม่เลือกหน้า จนไอนำ้เกาะช่องแช่แข็งเกิดน้ำแข็งพอกพูนหนา

.

ตู้เย็นบางตู้ สะดวกสบาย แช่แข็งไปสักพัก น้ำแข็งยังไม่ทันจะเร่ิมจับ ระบบอัตโนมัติะลายน้ำแข็งด้วยตัวเอง สม่ำเสมอ ไม่สนว่าน้ำแข็งจะเกาะหรือยัง ทำงานซ้ำซ้ำไม่ได้คิดว่า การใช้พลังงานเดี๋ยวแช่เดี๋ยวละลายมันเปลืองพลังงานเท่าไร

.

ตู้เย็นประหยัดพลังงานต่างไป มันแช่ไม่ลืมหูลืมตาเหมือนตู้แรก แต่พอถึงเวลาที่น้ำแข็งเร่ิมเกาะหนา เจ้าของที่ใส่ใจจะมองเห็น และเมื่อนั้นจึงค่อยกดปุ่มละลายน้ำแข็ง

.

อาา แล้วสุดท้าย ระบบที่ประหยัดพลังงานที่สุด

ก็คือการใส่ใจนี่เอง