ว ง - ล ม

I want to live in the center of a circleI want to live on the side of a square

ตรงกลางของวงกลม ด้านข้างของสี่เหลี่ยม

.

คุณเคยมีคำถามไหมว่า ทำไมวงดนตรี ต้องใช้คำว่าวงดนตรี ทำไมไม่เรียกคณะดนตรี เหมือนที่เรียกคณะตลก และกลับกัน, ทำไมไม่เรียกวงตลก แบบที่เรียกวงดนตรี

คำว่าคณะกับวง ต่างกันอย่างไร ?

.

คณะ ถ้าจะให้คิดเป็นภาพ ก็คงคล้ายกลุ่มของจุด หลากหลายจุด กระจุกใกล้ ในระยะห่างที่ไม่ห่างกันเกินไปนัก เกิดเป็นกลุ่่ม เป็นหมู่คณะ กลุ่มผู้ชิดใกล้

วง ต่างออกไป มีรูปทรง การจัดวางวาดเป็นไดอะแกรมได้ชัดเจนกว่า จุดเหล่านั้นรวมตัวกัน สร้างภาพของเส้นรอบวงโค้ง รอบอะไรบางอย่าง โดยทุกจุดมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางนั้นเท่าเท่ากัน

.

ตอนที่เข้ามาในคณะสถาปัตย์ ผมก็ตั้งใจว่าผมจะเจอจุดที่จะช่วยผมวาดวงแบบนั้น หมุนรอบอะไรบางอย่างคล้ายคล้ายกัน ซึ่งก็คงเป็นดนตรีนั่นเองที่ผมหวังไว้

เสียดาย และแปลกดี ทึ่เหล่านั้น เหมือนเคยเกือบจะจริง และจู่จู่ก็หายไป อาจเพราะอะไรมากมาย เหตุผลก็ไม่สำคัญเท่าไรบางที เพราะ ณ ปัจจุบัน มันก็แค่กลายเป็นไปแบบนั้นไปแล้ว

.

I refuse to believe That my life's gonna be Just some string of incompletes

.

แต่มองให้ดี วงกลมก็เป็นแค่รูปแบบ และจุดมากมายที่เราพบอาจจะไม่ได้มารวมกันเพราะจุดศูนย์กลางเดียวกับที่เราต้องการให้เป็น

หากเราเลิกยึดติดกับจุดศูนย์กลางของ 'วง' ที่เราอยากได้ เราก็อาจจะเห็นวงมากมายที่อยู่รอบตัวเรา

.

เพราะงั้นเราจึงหมุนเร็วขึ้น และเร็วขึ้น ในวงกลมที่เราสังกัดอยู่ใน

เพื่อสดับ ลมขับขาน