s c a l e

เสียงหวานจากฤดูร้อนทำเอาผมเหงื่อตก เงาคมกริบพาดลงบนพื้น สวัสดี สวัสดี สวัสดี บางทีก็จีดจาง เพราะว่าความหมายน้อยลง เวลาที่แดดส่อง ไม่ได้ยาวนานเท่ากับเวลาที่่ฝนตก

แปลกที่ทุกอย่างจำเป็นต้องมีราคา ขายได้ เพราะว่าทุกอย่างจำเป็นต้องซื้อมา ใช้ไป เหมือนกัน แปลว่า รู้เรื่อง เข้าใจ ซื้อ แล้วหากไม่นิยมเหล่านั้นเล่า แปลว่ามิควรค่า มิมีความหมายใดรือ

เพราะแปลว่ามันมีด้านนี้ กับด้านนั้น ด้านที่เป็นอย่างนี้เอง และเป็นอย่างนั้นเอง คงต้องทำความเข้าใจ ทั้งนี้ทั้งนั้น ให้ความหมายกับมัน ในแบบนี้และแบบนั้น บางครั้งอาจจะเหมือน และอาจไม่เหมือนกัน

ทั้งความดี ความถูกต้อง ความคุ้มค่า ความสนุก ความใช่ ความสวยงาม ความไพเราะ ความหวาน ความมีคุณค่า วัดยาก ด้วยต่างไม้บรรทัด ต่างมุมมอง ต่างคน

ลองอะไรง่ายง่าย ตรงไปตรงมาไหม ความพยายาม มีสเกลเดียว

บนเวลา

ที่ฤดูยังเคลื่อนผ่านไป เหมือนทุกวัน