8-Bit Emulator in 2009

ฉันมีเธออยู่ตรงนี้และความทรงจำมากมายก่อนหน้าจะพบเธอ

. . .

ความทรงจำเป็นสิ่งแปลก สัมผัสไม่ได้ แต่เป็นการหวนระลึก ถึงความรู้สึกของสัมผัสนั้น

ประหลาดตรงที่ ถึงจะบอกว่าเป็นการหวนระลึกถึงสัมผัสที่เคยสัมผัส แต่สิ่งที่เราสัมผัส จากการหวนระลึก เป็นสัมผัสที่ต่างออกไป

แรกเริ่มเดิมทีเราเองก็ไม่รู้ถึงความแตกต่าง แต่จนเมื่อชีวิตเราฉาบด้วยความรู้สึกที่ว่าสามารถที่จะฉวยสิ่งใดก็ได้ตามที่ใจต้องการ ผ่านไปสักพัก สิ่งที่เราใคร่ครวญจะหวนระลึกถึงเป็นอย่างแรก กลับเป็นสัมผัสของการมีสิ่งให้หวนระลึกถึง

บ้าบอสิ้นดี! แม้ยามที่ไร้สิ่งให้หวนระลึก ก็กลับหวนระลึกถึงการหวนระลึก ด้วยกลไกนั้น สิ่งที่เรียกว่าความทรงจำ

ความทรงจำถึงบางสิ่ง

 

 

จึงไม่เคยหายไป

. . .

ในโลกประหลาด ที่ความหมายของสิ่งต่างต่าง ซ้อนทับกันวุ่นวาย ฉันคิดถึงเธอ