time passed

หนึ่งปี ที่ล่วงเลย มันเร็วเกินไปกับฉัน

ผ่านไปอีกหนึ่งปี
เรื่องราวมากมาย มากเกินกว่าจะเรียบเรียงเล่าได้ถูก

อีกปีที่ผมใช้เวลาผ่านไปอย่างสิ้นเปลือง
หนึ่งปีที่อาจทำทุกอย่างที่เคยฝัน กลายเป็นอีกหนึ่งปีที่ค่อยค่อยผ่านไป

นิ่งช้า กว่าที่ควรจะเป็น

แต่ถึงจะอย่างนั้น
ผมก็ได้พบกับอะไรดีดีมากมาย

ประสบการณ์ดีดี

เพื่อนดีดี

คนดีดี ในชีิวิต

ผมก็อยากจะฝากบอกเขาเหล่านั้นผ่านพื้นที่นี้

ขอบคุณสำหรับปีที่ผ่านมา
และสวัสดีปีใหม่