pluto and charon

พวกเขาเต้นรำอยู่ที่เข็มขัดดวงดาว
ไกลโพ้นรอบนอก
ดำเนินหมุนผ่านเวลาเชื่องช้า ใช้เวลาแทบชั่วชีวิตเคลื่อนผ่านรอบวง
 
หมุนรอบกันและกัน ปล่อยตัวตามกระแสธาราแห่งความช้าเชื่อง
แรงดึงดูดน้อยนิด มากพอจะดึงดูดซึ่งกันและกัน
 
แม้ในที่สุด ทั้งสองจะถูกใครเรียกว่าอะไรก็ตาม
เขาก็ยังเต้นรำอยู่ที่นั่น
ปลายขอบของระบบสุริยะ
 
 
ที่จังหวะ เวลานานเนิ่นต่อหนึ่งบีท