ether

เวทมนตร์
 
ถ้าเมื่อใดเราหมดซึ่งความเชื่อในเวทมนตร์หรือสิ่งมหัศจรรย์
เราก็คงคล้ายกับได้ตายไปแล้ว
 
 
 
อย่าเพิ่งตายนะครับ