adolescent scent

เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมตั้งคำถามไว้ในสเปซนี้
ใจความประมาณว่า
 
เราจะปกป้องสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา ได้หรือไม่
 
 
 
วันนี้ แม้แต่สิ่งที่ผมมีอยู่ เป็นของผม ผมก็ปกป้องไว้ไม่ได้
ก็เสียมันไป
ก็ลาจาก หายไป
 
 
กลายเป็นสิ่งที่เคยมี สิ่งที่เคยเป็น สิ่งที่เคยอยู่
 
ผมเสียใจที่ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนั้น
อาจเรียกได้ว่า สมควร แล้วสำหรับผม
หากมองย้อนไปถ้าตอนนั้นผมให้ค่ากับมันมากกว่านั้นเรื่องราวคงไม่เป็นอย่างนี้
 
 
what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if , what if ,
 
 
ความรู้สึกอัดแน่นไม่ยอมเจือจาง
ไม่รู้ทำไม สมองแสนช้าเชื่องของผมถึงทำหน้าที่ของมันสู้หัวใจไม่ได้
 
ลืม เรื่องเหล่านั้นเถอะ เสียงหัวใจ
 
แต่ความทรงจำลอยฟุ้งในสรรพสิ่ง
 
รอยน้ำตา , เสียงนาฬิกา , แสงแดดบนท้องฟ้า , ลมหนาวที่พาพัด
 
เวลาของเรา คงมี
สักครั้ง
 
 
 
 
 
 
 คงมี