puzzle

 
เรื่องราวที่ผ่านเลย
น้อยครั้งนัก ที่เราจะสามารถจำจดทั้งหมดทุกส่วนไว้ในความทรงจำได้
ในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง อาจมีหลายความจริงที่แต่ละคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ได้พบพาน เข้าใจ และจดจำ
 
บางครั้งเมื่อเวลาผ่านเลย
ชิ้นส่วนของความทรงจำ ของแต่ละคน
ก็อาจถูกนำมาหยิบยก ปะติดปะต่อกัน
 
บางครั้งความทรงจำดีดี ที่เคยได้ร่วมมี จะได้ ต่อ เชื่อม กัน
 
ขอให้ลองดู
เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม
มันจะช่วยให้ช่วงเวลาสั้นสั้นที่เราจะอยู่ด้วยกันอบอุ่นขึ้น และเรื่องเหล่านั้นก็ยังจะตราตรึงอยู่ในความทรงจำไปอีกยาวนานขึ้นด้วย
 
 
 
 
 
 
แต่ขอเตือนว่า
ถ้าไม่ใช่ความทรงจำที่ดีนัก
 
ก็โยนชิ้นส่วนนั้นทิ้งไปเสีย อาจจะ ดีกว่า ก็ได้
 
 
 
.
.
.
.
.
.
 
 
แด่ บางชิ้นส่วน