c

นามธรรมของสองเรื่องราวประกอบขึ้นเป็นเนื้อเดียวกัน
นก แทนอิสรภาพ อิสรภาพในการทะยานขึ้นสู่มิติไร้ขอบเขตของผืนฟ้าเบื้องบน
โบยบินอยู่ในสเปซที่หลุดออกจากขอบเขตจำกัดของพื้น ผนัง หลังคา
ออกสู่สถานที่ที่มนุษย์ไม่อาจเอื้อมขึ้นไปสัมผัสถึงได้ เพียงแค่กระพือสองปีกและหายใจเข้า
 
ซึ่งดูจะสามารถทำได้ไม่ยากลำบากไปกว่าการก้าวสองเท้าเดินด้วยซ้ำ
และแน่นอน ยิ่งเมื่อมนุษย์ มักปรารถนา ในสิ่งที่ตนเอง ไม่มี
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเร็วของเสียง จะแปรเปลี่ยนไปตามตัวกลางระหว่างจุดกำเนิดเสียงและจุดรับเสียง
หลายๆครั้ง การที่คนเราสื่อความหมายให้คนอีกคนได้เข้าใจนั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดใด มักจะมีความหมายตกหล่นไประหว่างทางมากมาย
ยกตัวอย่างเช่นแค่การสนทนา สิ่งที่อยู่ในใจผู้ที่พูดกำลังต้องการจะสื่อ แค่การคัดสรรคำพูดก็ทำให้ความหมายทั้งหมดนั้นตกหล่นไปบ้างแล้ว
ไหนจะไปสู่การฟัง การตีความ กระทั่งการคิดไปเองของผู้ฟัง เราจะเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจนั้นได้สักเท่าไรกันเชียว
 
 
ให้การสื่อสารส่งเสียงแทนความเร็วในการสื่อความหมาย
โดยให้ตัวกลางเป็นบทเพลงที่อิสระ อิสระที่จะตีความหมาย เคลื่อนที่จากใจสู่ใจ
การเดินทางระหว่างนั้นอาจเป็นนิรันดร์ หากคุณไม่เข้าใจ
 
 
 
แค่คุณเห็นนกตัวนั้นเมื่อไร การเดินทางก็คงสิ้นสุดลง