absent

 
ตอนนี้กำลังสับสน
 
เพราะคำที่ฟังดูซับซ้อนนั้นอาจมีไว้แค่ปิดบังความจริง
เพราะความเป็นจริงความรู้สึกที่มีจริงจริงนั้นความจริงแล้วง่ายดายเหลือเกิน
แต่เป็นเราเองที่ปิดบังมันด้วยกำแพงมากมายฝังความรู้สึกนั้นลงไปจนดูจะยากเกินเข้าใจ
 
หรือว่าความรู้สึกของเรา ตัวมันเองคือกำแพงที่สร้างขึ้นปิดกั้นอะไรสักอย่างตั้งแต่เริ่มแรก
แล้วถ้าเป็นเช่นนั้น อะไรเล่าที่อยู่ข้างใต้กำแพง
 
ความอ่อนแอของฉันไง ฉันรู้ดี
 
นั่นสินะ
 
แต่ใครจะสนล่ะ
ใช่ไหมคุณเด็กเลี้ยงแกะ