sign and trick

มองไปรอบตัว
ความสวยงามที่ลอยอยู่กับฝุ่นในอากาศ
ยิ้มให้เราอยู่บนฟ้าที่รายรอบ
หัวเราะกับเราในเวลาที่เงียบเหงา
สัมผัสอ่อนโยนของอากาศที่สัมผัสได้ด้วยมือเรา
 
...
 
สวัสดีเกสรดอกไม้
สวัสดีพระจันทร์เสี้ยว
สวัสดีจักจั่นรำไร
สวัสดีลมหนาว
 
...
 
มีความสุขดี
แต่เป็นต่อไปอย่างนี้บางที่ก็..
 
บางอย่างก็ยังรอเวลาให้ล้นทะลักออกมา
ไม่อาจจะโยนทิ้งไปได้หมดสิ้นเสียที
 
คนที่รู้ว่าความเศร้าจะมา จะมองฟ้าอย่างเป็นสุขใจได้อีกงั้นหรือ
ถ้าความสุขคือการไม่คิด
แต่ทั้งหัวและหัวใจของซักคนหนึ่งจะหยุดนิ่งได้นานซักแค่ไหน
หรืออะไร ที่จะเข้ามาแล้วทำให้หยุดได้
หรือว่าเราจะไม่มีวันหยุด
 
...
 
มีแต่คำถาม ไม่มีคำตอบ
สุดท้ายก็จบด้วยว่าความสงสัยจางหายและช่างแม่ง
นั่นคือทางออกหรือทางหนี
นั่นคือการค้นพบความหมายหรือการวิ่งหนีจากปัญหาเท่านั้น
สุดท้ายเรื่องราวก็ยิ่งซับซ้อน
 
ไม่ต้องคิดมาก
ถามหัวใจครั้งเดียวแล้วเชื่อมั่น
 
คนบ้าอะไรจะเชื่อมั่นได้ในความประหลาดของตัวเอง
 
คนบ้า
ก็เพราะมีคนแบบนั้นนี่นะ
โลกนี้ถึงสนุกสนาน