story teller's story

นานมาแล้ว ก่อนที่นิทานเรื่องแรกจะถือกำเนิด
เด็กและผู้ใหญ่ถูกปฏิบัติเหมือนกัน
ผู้ใหญ่จะมองเด็กเป็นเพียงคนที่ตัวเล็กเท่านั้น
เรื่องราวที่ถูกเล่าขานนั้นโหดร้าย รุนแรง
ก็อาจเพราะมันเป็นความจริงของโลก โลกความจริงที่โหดร้ายรุนแรง
 
แต่เพราะคนเรา มองเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้
แบบที่นักประดิษฐ์คนใดก็ไม่อาจสร้างสรรค์ออกแบบสิ่งที่มีจิตวิญญาณเช่นนั้นได้
คนที่มองเห็นจึงสรรค์สร้างความไม่มีขึ้นบนโลก ให้เกิดมี
 
นิทานเรื่องของความรัก ที่ภูเขาสูงเท่าไร แม่น้ำกว้างเท่าไรก็มิอาจขวางกั้น
นิทานของนกเสียง ที่โบยบินจากใต้พื้นดินประสานสู่โสตประสาท
นิทานของเสียงแห่งร้อยพันหมื่นความสุขสันต์ ที่ปัดเป่าวันที่ดูหมองหม่น
นิทานของกลิ่นอายหอมหวล กรุ่นกรุ้มกริ่มละมุนละไม ที่ดึงดูดคนสองคน
นิทานเกี่ยวกับวินาทีของโค้งเจ็ดสี และความฝันที่ไม่ต่างกัน
นิทานของการเดินทางอันยาวนาน จนในที่สุด ฟ้าเปิดทาง ให้คนสองคนพบกัน
นิทานเรื่องของแรงอะไรซักอย่างบนโลกนี้ที่พาให้สิ่งต่างต่าง มาพบกัน และผูกพัน
 
บางเรื่องอาจจริง บางเรื่องอาจมีเค้าความจริง หรือบางเรื่องอาจเพียงเพ้อฝัน
แต่ถึงเช่นนั้นก็แล้วไง
แม้จะเพ้อฝันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องโกหก
มันเป็นเรื่องเล่าของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในความฝัน
 
ความรู้สึก ความฝัน เหล่านั้นล้วนจริง
แค่รอเวลาที่มันจะบ่มเพาะเมล็ดในจิตใจคน
และสร้างสรรค์โลกนี้ต่อไป
 
(กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...)