marching february rain

ฝนกลางกุมภา
ลมเย็นเย็น กับ ยุงเยอะเยอะ
หนึ่งวันแรก กับ โมเดล
เพลงดีดี กับ บรรยากาศดีดี
 
คนที่เข้าใจ กับ คนที่ไม่เข้าใจ
คนที่เข้าใจบางอย่าง กับ คนคิดว่าเข้าใจทุกอย่าง
 
คอนเสิร์ตดีดี กับ klitch ห่วยห่วย
ความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา กับ ช่วงเข็มนาฬิกาที่หมุนผ่านไปแล้ว
 
การฟังเพลงเก่าเก่า กับ คนที่เรียกว่าเพื่อน
เพลงที่เคยมีความหมาย กับ เพื่อนที่เคยคุ้น
เพลงที่คงมีความหมาย กับ เพื่อนที่คงคุ้น
 
คนที่มองเห็นความว่าง กับ คนที่เห็นแต่ตัวเอง
เรื่องของตัวเอง กับ เรื่องของคนอื่น
คนที่เห็นว่าการเห็นสำคัญ กับ คนที่เพียงเห็น
 
อากาศน่านอน กับ งานท่วมหัว
วันธรรมดา กับ เพลงหลุดโลก
หนังสือดีดี กับ คอห่านที่คงคุ้น
 
คนจริงใจ กับ คำถาม
คำถาม กับ ความรู้สึก
ความรู้สึก กับ ความสับสน
ความสับสน กับ การผสมปนเป
คนจริงใจ กับ คำตอบ
คำตอบ กับ คำตอบ กับ คำตอบ กับ คำตอบ
 
คนที่ฟังคำตอบสุดท้าย กับ คนที่ฟังหลายคำตอบ
คำตอบสุดท้าย กับ ความรู้สึก
วิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะ
 
ถูก กับ ผิด
ไม้บรรทัด กับ โลกสี่มิติ
 
คนที่รู้ กับ คนที่ไม่รู้
คนที่หลง กับ คนที่ไม่หลง
คนที่เข้าใจ กับ คนที่ไม่เข้าใจ
คนที่สนใจ กับคนที่มองผ่าน
คนที่ทุ่มเท กับ คนที่เททิ้ง
 
ความสุข กับ มุมมอง
ความเข้าใจ กับ เพื่อน
ตัวฉัน กับ หมอกและควัน

ความฝัน กับ เวลา
 
วันนี้ กับ เธอ...